სექსუალური ორიენტაციის ნიშნით შეუწყნარებლობის ფაქტთან დაკავშირებით გამოძიება დაიწყო
სამართალი