ოთხშაბათი 21, აგვისტო 2019

უცხოელი ინვესტორებისთვის საქართველოში ბინადრობა ძვირდება

13, ივნისი 2019 16:06:00

უცხოელ ბიზნესმენებს საქართველოში მუდმივი ბინადრობის მიღება გაუძვირდათ, ამისთვის 300 ათასი ამერიკული დოლარია საჭირო. თუკი უცხოელს საქართველოში მუდმივი ბინადრობის მიღება სურს, მან ამ ოდენობის ინვესტიცია უნდა შემოიტანოს ქვეყანაში. ცვლილება კანონში „უცხოელთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ“ შევიდა და იგი 5 ივლისიდან ამოქმედდება. კანონის განმარტებით ბარათში აღნიშნულია, რომ ცვლილება ხარვეზს მოაწესრიგებს.

„სახელმწიფოს აქვს გაცხადებული პოლიტიკური ნება – შემოუშვას „ყველა“, გარდა ძებნაში მყოფი კრიმინალებისა და ტერორისტებისა. ამგვარი სავიზო პოლიტიკის შედეგად, ქვეყანაში წარმოიშვა დაურეგულირებელი იმიგრაციული პროცესები, რომელთა მოსაწესრიგებლად, აუცილებლობას წარმოადგენს სავიზო პოლიტიკის შეცვლა და უფლებამოსილი ორგანოს განსაზღვრა, რომელიც განახორციელებს კონტროლს ქვეყანაში უცხოელთა ლეგალურად შემოსვლასა და ყოფნაზე.

მნიშვნელოვანია, ეფექტიანი საკანონმდებლო ბაზის ჩამოყალიბება, რათა მოხდეს სამართლებრივი საფუძვლების გარეშე მყოფ უცხოელთა მიერ საქართველოს ტერიტორიის დატოვება,“ – აღნიშნულია კანონპროექტის განმარტებით ბარათში.

უცხოელი, რომელიც საქართველოში 300 ათასი დოლარის ინვესტიციას შემოიტანს, საინვესტიციო ბინადრობას მიიღებს 5 წლის ვადით, რის შემდეგაც მას უვადო ბინადრობა შეუძლია მოითხოვოს. იმავე სტატუსით ისარგებლებენ მისი ოჯახის წევრებიც. ბიზნესმენს ასევე  ვალდებულება ექნება, პირველი ხუთი წლის განმავლობაში ბიზნესი შეინარჩუნოს. კანონი განსაზღვრავს წლიური ბრუნვის ოდენობასაც,

საინვესტიციო ბინადრობის უფლების შესაძლებლობა 5 წლის ვადით აქვთ იმ პირებსაც, ვინც საქართველოში 300 ათასი დოლარის ღირებულების უძრავ ქონებას შეიძენს. თუკი საკუთრება სხვის ხელში გადავა, ის საინვესტიციო ბინადრობის უფლებას დაკარგავს.

გაძვირდა დროებითი ბინადრობის უფლების მიღებაც. აქამდე საქართველოში 35 ათასი დოლარის უძრავი ქონების შეძენის შემთხვევაში მიიღებდა უცხო ქვეყნის მოქალაქე დროებით ბინადრობას, ახლა კი 100 ათასი დოლარის ღირებულების ბინის ყიდვა მოუწევს.

 

ავტორი(ები)

73