მეჩეთის აშენების უფლებას მუსლიმი თემი წლებია ითხოვს
პოლიტიკა