კვირა 21, ივლისი 2019

მრავალშვილიანი მშობლი სსტატუსის დადგენა 1 200 - ზემ მეტი მოქალაქემ მოითხოვა

14, ივნისი 2019 17:12:00

 ერთი თვის განმავლობაში, მრავალშვილიანი მშობლი სსტატუსის დადგენა 1 200 - ზემ მეტი მოქალაქემ  მოითხოვა. აღნიშნულ მომსახურებას სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო ახორციელებს.  სტატუსი დაუდგინდება  საქართველოს მოქალაქეს ან მოქალაქეობის არმქონე პირს, რომელსაც ჰყავს 4 ან მეტი შვილი ან ნაშვილები. სტატუსის მქონე პირი ერთდროულად შეიძლება იყოს როგორც დედა, ისე მამა. მისი დადგენა  უფასოა და გადაწყვეტილება განაცხადის წარდგენიდან 30-ე კალენდარულ დღეს  მიიღება.

 

ავტორი(ები)

183

დღის ამბები