სოციალური პარტნიორობის სამმხრივი კომისიის გასვლითი სხდომა კურორტ გოდერძიზე
საზოგადოება