ხულოს მერიაში, შენობის მეორე სართულზე შშმპ პოლიციელის დახმარებით აჰყავთ
საზოგადოება