ბავშვის გარდაცვალების ფაქტზე მკურნალ ექიმს 4 თვით სახელმწიფო სერტიფიკატი შეუჩერდა
საზოგადოება