რუსეთიდან შემოტანილი საწვავის წილი 2,1%-ით გაიზარდა
ეკონომიკა