ორშაბათი 16, სექტემბერი 2019

საქართველოში ნათესი ფართობები მცირდება

18, ივნისი 2019 13:16:00

„საქსტატის“ ცნობით, 2018 წელს საქართველოში ნათესი ფართობები 207.1 ათას ჰექტარს შეადგენდა, რაც წინა წელთან შედარებით 13.2 ათასი ჰექტარით ნაკლებია. 
ნათესი ფართობების სტატისტიკა ასე გამოიყურება: 2015 წელს - 263.7 ათასი ჰა; 2016-ში - 240 ათასი; 2017 წელს კი 220.3 ათასი ჰექტარი იყო.
ოფიციალური მონაცემებით, საშემოდგომო კულტურების ფართობი 2018 წელს 54.5 ათას ჰექტარს შეადგენდა, მაშინ როცა 2017 წელს - 53.6 ათასი ჰექტარი იყო.
საგაზაფხულო კულტურების ნათესი ფართობები კი წინა წელს 2017 წელთან შედარებით, 13.9 ათასი ჰექტრით შემცირდა და 152.7 ათასი ჰექტარი შეადგინა. 

ავტორი(ები)

163

დღის ამბები