სხვადასხვა სპორტული სახეობებისთვის ალტერნატიული დარბაზების მოწყობა დასრულდა
სპორტი