პეტიცია რეზინის ტყვიების აკრძალვის მოთხოვნით
პოლიტიკა