10 სამართალდამცველს სამსახურებრივი უფლებამოსილება შეუჩერდა
პოლიტიკა