სამხედრო ქალი , რომელმაც სტერეოტიპები დაამსხვრია
საზოგადოება