გონიო აფსაროსის ტერიტორიაზე ქართულ-პოლონური საერთაშორისო ექსპედიცია განახლდა
კულტურა