მასწავლებლებს გამოცდების შედეგები სექტემბრის დასაწყისში ეცოდინებათ
განათლება