რუსეთის მოქალაქეებმა საქართველოს თავშესაფარი მოთხოვა
საზოგადოება