აჭარის საიმიჯო რგოლებს წელს პირველად National Geographic-ზე გადის
საზოგადოება