კვირა 18, აგვისტო 2019

სიახლეები ერთიან ეროვნულ გამოცდებში

07, აგვისტო 2019 21:10:00

2020 წლიდან  ზოგადი უნარების გამოცდის ჩაბარება,  სავალდებულო საგანი აღარ იქნება. გადაწყვეტილებას სამინისტროში განათლების  კომპლექსური რეფორმით ხსნიან. ახალი მოდელის მიხედვით,  აბიტურიენტები სამ სავალდებულო გამოცდას - ქართულ ენასა და ლიტერატურა და  უცხოურ ენას ჩააბარებენ. 

მესამე გამოცდა კი, დამოკიდებული იქნება პროგრამებზე. მაგალითდ,  ტექნიკურ და საბუნებისმეტყველო მიმართულებებზე აბიტურიენტები მათემატიკას, ჰუმანიტარულზე  - ისტორიას, ხოლო პროგრამის სპეციფიკიდან გამომდინარე,  სოციალური ან საზოგადოებრივი მეცნიერების არჩევისას, ისტორიას ან მათემატიკას ჩააბარებენ. უმაღლესი სასწავლებლები კი სურვილის შემთხვევაში, მეოთხე  გამოცდას  შემდეგი საგნებიდან დააწესებენ: ბიოლოგია,  ქიმია, ფიზიკა, ზოგადი უნარები, გეოგრაფია, ლიტერატურა, სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება, სამოქალაქო განათლება.

ავტორი(ები)

75