სკოლებში ფიზიკას, ბიოლოგიას და ქიმიას ერთ საგნად აღარ ასწავლიან
განათლება