სამშაბათი 17, სექტემბერი 2019

ცვლილებები სავაჭრო ობიეტების მფლობელებისათვის

13, აგვისტო 2019 21:05:00

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში  არსებული სავაჭრო ობიეტების მფლობელებს უფლება მიეცათ უსასყიდლოდ ისარგებლონ იმ მიწის ნაკვეთებით , სადაც მხოლოდ დროებით ობიეტებს  განათვსებენ. დადგენილების თანახმად ტერიტორია მათ სავაჭრო ობიეტრის მიჯნაზე უნდა იყოს. ასევე  არ უნდა ზღუდავდეს ტროტუიარზე  საერთო სარგებლობის გასასვლელებს. სამეწარმეო საქმიანობის განხორციელბის ხელშეწყობის მიზნით ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებილომ მეიჯარეებსითვის ცვლილება , მხოლოდ წლევანდელი ტურისტული სეზონისთვის  შეიტანა.


დღის ამბები