დირექტორობის მსურველის ბოიკოტი მრჩეველთა საბჭოს
საზოგადოება