აჭარის ტელევიზიის დირექტორის ვინაობა დღეს გახდება ცნობილი
საზოგადოება