დირექტორის გარეშე დარჩენილი აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებელი
პოლიტიკა