ჩაქვის მოსახლეობას წყალმომარაგება შეუწყდება
საზოგადოება