ბათუმსა და ქუთაისში ნესვის ნიმუშში ნიტრატების გადაჭარბებული რაოდენობა აღმოჩნდა
საზოგადოება