გაზრდილი ფატალური შემთხვევების ფონზე მთავრობამ გზებზე შავი წერტილების განსაზღვრას გეგმავს
საზოგადოება