ტკბილი გაზიანი სასმელის უარყოფით გავლენას ორგანიზმზე კიდევ ერთი კვლევა ადასტურებს
საზოგადოება