პარასკევი 20, სექტემბერი 2019

განათლების სამინისტომ ფიზიკაში ვირტუალური ლაბორატორია შეიძინა

11, სექტემბერი 2019 20:45:00

10 საჯარო სკოლისათვის განათლების სამინისტომ   ფიზიკაში ვირტუალური ლაბორატორია შეიძინა. მიზანი საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ინოვაციური სწავლების მეთოდების დანერგვაა. ვირტუალური ლაბორატორიები წარმოადგენს „ვირტუალურ კონსტრუქტორებს“, რომელთა გამოყენებითაც ვირტუალური ექსპერიმენტი მაქსიმალურად რეალობასთანაა მიახლოვებული, ასევე,განიხილებარეალურვირტუალურილაბორატორიებისარსი, მათიდანიშნულება. 

ავტორი(ები)

849

დღის ამბები