ჭარბწონიან ადამიანებს კიბოს მაღალი რისკი აქვთ
საზოგადოება