3 შეცდომა, რომელსაც მშობლების უმეტესობა შვილის ბაღში პირველად მიყვანის დროს უშვებს
საზოგადოება