კაცი , 10 წლის ბავშვთან გარყვნილი ქმედების ბრალდებით დააკავეს
საზოგადოება