პრეზიდენტმა დავით ოთხმეზურის მკვლელობისთვის გასამართლებული შეიწყალა
სამართალი