მოზარდების 87% ინტერნეტის აქტიური მომხმარებელია
პოლიტიკა