პირი, რომელიც ჟურნალისტზე მუქარას ახორციელებდა თბილისის მერიის თანამშრომელი აღმოჩნდა
სამართალი