შვეიცარიაში თავშესაფრის მაძიებელთა რიცხვი მკვეთრად გაიზარდა
საზოგადოება