შეხვედრა საქართველოს სპორტის დამსახურებულ მოღვაწე - ჯემალ არობელიძესთან
საზოგადოება