პედაგოგების ხელფასების 150 ლარით ზრდისთვის ბიუჯეტიდან 20 მილიონი ლარი გამოიყოფა
განათლება