პროფესიულ პროგრამებზე სწავლის მსურველთათვის საგამოცდო რეგისტრაცია დაიწყო
განათლება