პროფესიული განათლების მიღების მსურველთა რეგისტრაცია დაიწყო
განათლება