თვითმფრინავი, რომელიც სტამბოლში მიფრინავდა, ავარიულად დაეშვა - სავარაუდოდ არის მსხვერპლი
სამართალი