ავტომობილებში საბავშვო სავარძლების გამოყენება შესაძლოა, სავალდებულო გახდეს
საზოგადოება