სოფლის რწმუნებულები საჯარო მოხელეები აღარ იქნებიან
საზოგადოება