რა დარღვევები არმოაჩინა სახალხო კონტროლმა კვების ობიექტ ფაიტონში
საზოგადოება