აჭარის სავაჭრო სამრეწვლო პალატას ახალი ხელმძღვანელი ჰყავს
საზოგადოება