ადეიშვილის მოადგილეობა, საეჭვო ქონება და სადაო მაგისტრის ხარისხი
საზოგადოება