ჯარისკაცებს ხელფასები 1 ნოემბრიდან გაეზრდებათ
საზოგადოება