აფხაზური კვერთხი ინაუგურაციაზე და ორად გახლეჩილი აფხაზობა
პოლიტიკა