მასწავლებლის სქემაში გამოცდის საფუძველზე კრედიტქულების დაგროვების პრინციპი შეიცვალა
განათლება