კვლევა: წვერიან კაცებს კარგი სამსახურის დაწყების ნაკლები შანსი აქვთ
ეს საინტერესოა