ქობულეთში, ნარჩენების სეპარირებულად შეგროვების სტენდი განთავსდა
საზოგადოება